Framtidsrettet aktør

med løsninger som skaper verdier for kunder, ansatte og samfunn

Om oss

JHS Construction AS er en videreføring av selskapet Siv.Ing. Jan Heide Sigurdsen, etablert i 1995, og er i dag en totalleverandør av engineeringtjenester, fabrikasjon og montasjetjenester innen markedsområdene Bygg og Anlegg, Vei og Bane, Industri og Mekanisk. Drivkraften har hele tiden vært å løse oppgavene på en smidig og profesjonell måte for våre oppdragsgivere, og med det framstå som en naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private utbyggere.

Selskapet har ca. 25 ansatte og besitter en solid erfaring og kompetanse. Dette, sammen med vårt moderne verksted, gjør oss i stand til å påta oss alt fra mindre hastejobber til større og komplekse oppdrag. Vår styrke ligger i en effektiv organisasjon med korte beslutningslinjer, og vi tar aktivt del i arbeidet med å finne de beste løsningene både med tanke på kvalitet, HMS, fremdrift og økonomi.

Vår engineeringavdeling har sivilingeniører og ingeniører innenfor fagområdene:

 • bygg
 • konstruksjon
 • prosess
 • maskin
 • sveis
 • teknisk tegning

Produksjon og monteringsavdelingen har sertifiserte fagarbeidere innenfor:

 • plate
 • sveis
 • maskinering
 • rørlegging
 • industrimekanikk
 • overflatebehandling

Våre prosjektledere har mange års erfaring fra både store og små prosjekter.