Fakturainformasjon

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, er det viktig at det alltid er påført vårt prosjektnummer. Fakturaer uten prosjektnummer kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert. Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.
En faktura kan fremsendes på to mulige måter:

Fremsendelse av faktura pr. e-post

Fremsendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til e-postadressen: faktura@jhs.no
Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format.
Det må kun være en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet.
Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF/TIF-filen og kan være maks 2 Mb.

Fremsendelse av faktura pr. post

Fremsendelse av fakturaer pr. post skal gjøres til følgende faktureringsadresse:

JHS Construction AS
Torsvang 2
3271 Larvik

Org.nr. 990 768 617