Fokus på HMS

trygge arbeidsplasser ·
trivsel · omtanke for miljø

Helse, miljø og sikkerhet

Våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og vi vet at høyt fokus på helse og trivsel på arbeidsplassen er bedriftsøkonomisk lønnsomt.
JHS er bevisste sitt samfunnsansvar for helse, miljø og sikkerhet, og dette omfatter både planlegging og gjennomføring av byggeprosessen.

Byggherrer og myndigheter sitt økende fokus på HMS har også bidratt til at JHS har løftet sitt fokus og sin kompetanse. Intensjonen med HMS-arbeidet i selskapet er å skape en kultur som gjør at den enkelte føler ansvar for sin egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å nå målene blir gjennomført. Våre ansatte og samarbeidspartnere skal være trygge, trives og alle skal oppleve hverdagen på byggeplass som et sikkert og trygt arbeidsmiljø. God kommunikasjon mellom alle aktører i et byggeprosjekt er alltid en forutsetning – også for sikkerhet, trivsel og miljø!

Vi har også utviklet og implementert en rekke systemer, rutiner og prosedyrer som hjelper oss med å tilrettelegge og planlegge for sikker og effektiv produksjon. Kombinasjonen av sunne holdninger, sterke verdier, og gode systemer, prosedyrer og rutiner gjør oss til en av bransjens ledende aktører når det gjelder sikkerhet.

I tillegg til fysisk sikring og dokumentasjon av dette ute på prosjektene, omfatter HMS-arbeidet også planlegging, tilsyn og dokumentasjon av arbeidsmiljørelaterte forhold. Vi jobber etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljø, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggsområdet. Ingenting er viktigere enn at alle som arbeider på våre prosjekter kan reise uskadet hjem fra jobb.