Riktig kvalitet, til rett tid
- hver gang

vår overordnede målsetning
for vårt kvalitetsarbeid

Kvalitetssystem

Vi har en forpliktelse overfor våre kunder om å levere riktig kvalitet, til riktig tid, hver gang. Denne forpliktelsen representerer også selskapets overordnede målsetning for kvalitetsarbeidet.

I JHS vet vi at det er en nær sammenheng mellom god kvalitet, god økonomi, gode kundeforhold, flere oppdrag og en trygg og sikker arbeidsplass. En viktig forutsetning for å kunne oppnå dette, er et velutviklet og levende kvalitetsstyringssystem. JHS har over tid utviklet sitt eget system med tilhørende verktøy for oppfølging og måling av kvalitet i prosjektene.

Vårt styringssystem beskriver JHS sin verdikjede og delprosesser med videre lenker til operative verktøy. Gjennom en løpende evaluering, erfaringsoverføring, risikofokusering og forbedring av disse prosessene og ikke minst grensesnittene mellom dem, mener vi oss vel forberedt på å møte de krav og forventninger som så vel myndigheter som kunder måtte stille.

JHS er opptatt av et velfungerende styringssystem og jobber kontinuerlig for at det skal fungere optimalt på alle nivåer og gi den tiltenkte effekten. For å oppnå dette brukes flere prinsipper som; planlegging og samhandling, prosesstyring, målstyrt forbedring og kanskje aller viktigst – kontinuerlig kundeorientering.

JHS har et godt etablert KS system i henhold til ISO 9001 som også inkluderer, og tilfredsstiller Sertifikat for konstant ytelse i henhold til EN-1090-2:2008+A1:2011 for utførelsesklasse EXC 4

Sertifikater

JHS er blant annet sertifisert innen NS-EN 1090 og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 innenfor de fagområder vi opererer innenfor.
Certificate of Constancy of Performance 0435-CPR-0011
WS-0011 NS-EN 1090-1_2009 og A-1_2011
Sentral godkjenning JHSC
StartBANK Registreringsbevis 2018..
TransQ Certificate of Qualification 2018
Sellihca Certificate of Qualification 2017_Page_1