• (Pågår) Vedlikehold av brøyteutstyr
  (Pågår) Vedlikehold av brøyteutstyr
  Maskiner, Vei og Bane
 • (2019) Langvatn kraftverk, rehabilitering sugerørluker
  (2019) Langvatn kraftverk, rehabilitering sugerørluker
  Industri
 • (2018) Vøringsfossen trappebro, fundamentering
  (2018) Vøringsfossen trappebro, fundamentering
  Vei og Bane
 • (2018) Støyreduksjon lasterampe, Larvik Havn
  (2018) Støyreduksjon lasterampe, Larvik Havn
  Industri
 • (2018) Ombygging rigg fra diesel til elektrisk drift
  (2018) Ombygging rigg fra diesel til elektrisk drift
  Maskiner
 • (2018) Nye Deichmanske Hovedbibliotek
  (2018) Nye Deichmanske Hovedbibliotek
  Bygg og Anlegg
 • (2018) Nye Abel skole
  (2018) Nye Abel skole
  Bygg og Anlegg
 • (2018) Müsli Mixer TC 300
  (2018) Müsli Mixer TC 300
  Industri, Maskiner
 • (2017) PVM kulvert Stortinget, midlertidige bruer
  (2017) PVM kulvert Stortinget, midlertidige bruer
  Bygg og Anlegg, Vei og Bane
 • (2017) Moelven Granvin og Trysil, Kammertørker
  (2017) Moelven Granvin og Trysil, Kammertørker
  Bygg og Anlegg, Industri
 • (2017) Fossum bru, rehabilitering
  (2017) Fossum bru, rehabilitering
  Vei og Bane
 • (2017) Fjellheisen, Holmestrand stasjon
  (2017) Fjellheisen, Holmestrand stasjon
  Bygg og Anlegg, Vei og Bane
 • (2016) Pukkvogn 6 & 7
  (2016) Pukkvogn 6 & 7
  Vei og Bane
 • (2016) Midlertidig gangbru Jotun
  (2016) Midlertidig gangbru Jotun
  Bygg og Anlegg
 • (2016) Holmestrand stasjon, innredning
  (2016) Holmestrand stasjon, innredning
  Bygg og Anlegg, Vei og Bane
 • (2016) Fv 204 Heggedal Stasjon, sikringstunnel
  (2016) Fv 204 Heggedal Stasjon, sikringstunnel
  Bygg og Anlegg, Vei og Bane
 • (2016) Bamboo Project, forlengelse av våtavtrekk
  (2016) Bamboo Project, forlengelse av våtavtrekk
  Industri
 • (2016) Air Through Compact
  (2016) Air Through Compact
  Industri
 • (2015) Transportør for sugevogn
  (2015) Transportør for sugevogn
  Vei og Bane
 • (2015) Transfer Plates
  (2015) Transfer Plates
  Industri
 • (2015) Sugevogn Railvac 1600
  (2015) Sugevogn Railvac 1600
  Vei og Bane
 • (2015) Kabin til sugevogn
  (2015) Kabin til sugevogn
  Vei og Bane
 • (2015) Akrobaten nedgang til plattform, Oslo S
  (2015) Akrobaten nedgang til plattform, Oslo S
  Bygg og Anlegg, Vei og Bane
 • (2015) Absorption Tower Repair Works
  (2015) Absorption Tower Repair Works
  Industri
 • (2014) Porsgrunn klaffebru, rehabilitering
  (2014) Porsgrunn klaffebru, rehabilitering
  Vei og Bane
 • (2014) Ny DWS Terminal, Yara Herøya
  (2014) Ny DWS Terminal, Yara Herøya
  Bygg og Anlegg, Industri
 • (2014) Mixer/Coater TC700
  (2014) Mixer/Coater TC700
  Industri
 • (2013) Twin Champion Mixere
  (2013) Twin Champion Mixere
  Industri
 • (2013) RHI Fusion Plant
  (2013) RHI Fusion Plant
  Bygg og Anlegg, Industri
 • (2013) Langesund Ferjeterminal
  (2013) Langesund Ferjeterminal
  Bygg og Anlegg
 • (2013) Eureka testhall
  (2013) Eureka testhall
  Bygg og Anlegg
 • (2013) Coupling Mounting Unit CW3000
  (2013) Coupling Mounting Unit CW3000
  Industri
 • (2013) Coupling Mounting Machine
  (2013) Coupling Mounting Machine
  Industri
 • (2012) Eidsvoll hensetting, underbygning
  (2012) Eidsvoll hensetting, underbygning
  Vei og Bane
 • (2011) Volmax, Borgeskogen
  (2011) Volmax, Borgeskogen
  Bygg og Anlegg
 • (2011) Pukkvogn 5
  (2011) Pukkvogn 5
  Vei og Bane
 • (2011) Nordenga bru
  (2011) Nordenga bru
  Vei og Bane
 • (2011) Jerusalem bru
  (2011) Jerusalem bru
  Vei og Bane
 • (2011) Gvarv bru, Rehabilitering
  (2011) Gvarv bru, Rehabilitering
  Vei og Bane
 • (2011) Bru over Tista, Halden
  (2011) Bru over Tista, Halden
  Vei og Bane
 • (2010) Akrobaten bru
  (2010) Akrobaten bru
  Vei og Bane
 • (2009) SIC Plant Herøya 2
  (2009) SIC Plant Herøya 2
  Bygg og Anlegg, Industri
 • (2008) Tungoljetank, Larvik havn
  (2008) Tungoljetank, Larvik havn
  Bygg og Anlegg, Industri
 • (2005) Kårstø LNG Plant
  (2005) Kårstø LNG Plant
  Bygg og Anlegg, Industri
IMG_1270.
IMG_1268.
IMG_1267..
(Pågår) Vedlikehold av brøyteutstyr
Vedlikehold av brøyteutstyr

Kunde/Oppdragsgiver: Mesta AS 
Arbeidsomfang: Diverse reparasjonsarbeider på ulike type ploger 
Ferdigstilt: Pågående
Categories :
Maskiner, Vei og Bane
Sugerørlukene på aggregat.
(2019) Langvatn kraftverk, rehabilitering sugerørluker
Rehabilitering av sugerørluker
Langvatn kraftverk ligger i Mo i Rana og ble satt i drift i 1964. Kraftverket ligger ute i dagen og har to vertikale francis-aggregater på 45 MW hver. Kraftverket utnytter fallet mellom Langvatn og havet. Tilløp og avløp til maskinenen går i tuneller i fjell. Det som kjennetegner kraftverket er stor vannmengde, lav fallhøyde og store dimensjoner. Det er i 2017 igangsatt en rehabilitering og fornyelse av kraftverket, og ulike arbeider kommer til å pågå frem mot 2030.

Kunde: BMO Entreprenør AS
Oppdragsgiver: Statkraft
Arbeidsomfang: Prosjektering og produksjon av lukeføringer, rehabilitering av luker, etablering av nye rørfyllingsluker
Ferdigstilt: 2019

 

Categories :
Industri
Skills :
Produksjon, Prosjektering
IMAG1950
IMAG1946
IMAG1943
(2018) Vøringsfossen trappebro, fundamentering
Ny trappebro Vøringsfossen
Vøringsfossen er et kjent landemerke, og ligger i kort avstand til RV 7. Attraksjonen kan oppleves fra begge sider av det store juvet som danner grunnlaget for Fossen, hhv. på Fossli og Fossatromma. Dette prosjektet omhandler broforbindelsen som binder disse to sidene sammen.

Kunde: Gjerden Fjellsikring AS
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Arbeidsomfang: Prosjektering og produksjon av konsoller i duplex og malplater for fundamentering av trappebro
Ferdigstilt: 2018

Categories :
Vei og Bane
Skills :
Produksjon, Prosjektering
20180831_143947.
20180831_143927..
20180620-100001 IMG_2642
(2018) Støyreduksjon lasterampe, Larvik Havn

Oppdragsgiver: Larvik Havn

Arbeidsomfang: Utarbeidelse, produksjon og montasje  av støyreduserende løsning for lasterampe
Ferdigstilt: 2018

 

Categories :
Industri
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMAG1837.
20180227_114411
IMAG1867
(2018) Ombygging rigg fra diesel til elektrisk drift
Ombygging av rigg fra diesel til elektrisk drift

Kunde/Oppdragsiver: Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS
Arbeidsomfang: Fjerne dieselaggregat, produsere fundamentplate for ny el-motor for drift av hydraulistiske motorer, teskjøring, produsere og montere fundamentplate for ny el-motor påmontert hydraulisk motor for drift av kran, fjerne hydraulikkmotor som drev kran, legge om hydraulikkslanger, lage fundamenter for sikringsskap og skap for omformere, produsere hengerfeste, samt teste rigg etter ombygging.
Ferdigstilt: 2018

 

Categories :
Maskiner
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
Byggeplass Deichmanske 20170621
Nye Deichmanske Hovedbibliotek 20170731
HSQ3 20170720
HSQ6 i posisjon
Sluttmontering HSQ5 20170731
Montasje messanin 20170720
(2018) Nye Deichmanske Hovedbibliotek
Nytt kulturbygg i Bjørvika, Oslo
Det nye Deichmanske hovedbiblioteket vil være en tydelig profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet. Bygningen består av fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer over terreng i tillegg til en kjelleretasje med en mellometasje/galleri. Bunnplaten i kjelleren er lokalt nedsenket for en multifunksjonssal, som danner plan U2. Kjelleren strekker seg ut forbi fasadelinjene i vest under Operaallmenningen og i øst under Tverrgata. Dekkene som inngår i primærbæresystemet er den plasstøpte bunnplaten, plasstøpt dekke over kjelleretasje (plan 01), biaksiale huldekkeelementer i hovedplanene 02 til 05 samt det plasstøpte foldedekket i plan dekke over 5M. Foldedekket krager ut ca. 5m mot øst, mot Tverrgata, og blir også belastet av utkragede dekker fra plan 5 til plan 2 gjennom hengestag av stål fordelt langs dekkekanten og rundt dekkehjørnene. Hengestagene skal sikre jevn deformasjon av dekkene mot fasade, slik at dekkene i plan 02 til 04 er selvbærende. Den største utkragede delen av foldedekket i tak er mot Operaalmenningen og utgjør 18m. Det opphengte dekket mellom 4. til 5.etg. henges opp i foldedekket vha. hengestag i stål, innfestet i foldedekkets gesimsbjelke. Over foldedekket er det et oppforet tak av korrugerte stålplater inkl. taktekking. Bygningskropp, fasade, materialvalg, belysning og ventilasjon er planlagt for optimal energieffektivisering og redusert klimagassutslipp.

Kunde: Skanska Norge AS
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner.
Totalareal: ca 20.000 m2
Ferdigstilt: 2018
Categories :
Bygg og Anlegg
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
20181004_164711
20181002_124525
l-002
l-img_2803
20180703_105108
20180703_082758
20180703_082803
20180626-114446 IMG_2703
20180626-114446 IMG_2710
(2018) Nye Abel skole
Abel barneskole i Gjerstad

Kunde: Skanska Norge AS
Oppdragsgiver: Gjerstad kommune
Arbeidsomfang: Produksjon og montasje av ståltrukturer og gangbro
Ferdigstilt: 2018
Categories :
Bygg og Anlegg
Skills :
Montasje, Produksjon
20181019-105722 IMG_1695
20181019-105722 IMG_1693
20181019-105722 IMG_1694
20181019-105722 IMG_1696
TC 300 Musli mixer
(2018) Müsli Mixer TC 300
Müsli Mixer TC 300

Kunde: Hartek Oy
Oppdragsgiver: Helsingin Mylly Oy
Arbeidsomfang: Design og produksjon av komplett blandemaskin
Ferdigstilt: 2018

Specifications:
 Maximum filling level per batch is 300 liters
 Motor size is 2x3 kw
 horizontal hatch for filling
Categories :
Industri, Maskiner
(2017) PVM kulvert Stortinget, midlertidige bruer

Midlertidige kjøre- og gangbruer
I forbindelse med bygging av adkomstkulvert for kjøretøy til Stortingets post- og varemottak (PVM kulvert) under Wessels plass. Kulverten skal ha inn- og utkjøring i Rådhusgata. Den nedgravde kulverten vil ha en lengde på ca 200 m.

Kunde: NLI Vcon AS
Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, beregninger, produksjon og levering av 2 kjørebruer og 1 gangbru
Ferdigstilt: 2017

Categories :
Bygg og Anlegg, Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
DSC_0898
DSC_0830
DSC_0819
DSC_0773
20170201-080521 20170131_164750_resized
20170126-105208 20170126_104632_resized
20161115_123159_resized
(2017) Moelven Granvin og Trysil, Kammertørker
Kammertørker Granvin og Trysil

Kunde: Alfsen og Gundersson AS
Oppdragsgiver: Moelven
Arbeidsomfang: Produksjon og montasje
Ferdigstilt: 2017
Categories :
Bygg og Anlegg, Industri
Skills :
Montasje, Produksjon
20170104_154919
20170104_163659_resized
20161220_133110_resized
20161220_125317_resized
Fossum bru
(2017) Fossum bru, rehabilitering
Reparasjon av pendellager og fastholding
Kunde: Ypsilon Contractors AS
Arbeidsomfang: Produksjon og montasje av stål
Ferdigstilt: 2017
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon
IMAG1687
IMAG1646
20170106_123146
Fjellheisen, Holmestrand stasjon
(2017) Fjellheisen, Holmestrand stasjon
Heissjakt og heishus
 
Kunde: HENT AS
Oppdragsgiver: Holmestrand kommune
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålstrukturer til heissjakt samt stålarbeider heishus.
Løftehøyde: ca. 70 meter
Ferdigstilt: 2017
Categories :
Bygg og Anlegg, Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMG_5345.
20160510_144358.
(2016) Pukkvogn 6 & 7
Utvikling av ny «containerløsning»

Kunde: NJD Railvac AS
Arbeidsomfang: Design, dimensjonering, fabrikasjon og montasje
Ferdigstilt: 2016
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMG_5416
IMG_5405
IMG_5403
IMG_5406
IMG_5400
IMG_5398
IMG_5393
IMG_5387
IMG_3031
(2016) Midlertidig gangbru Jotun
Stålarbeider og fundamentering
I forbindelse med utvidelsesprosjektet Nytt Konsern og FoU Senter Jotun, er det bygget en midlertidig adkomstbro med trapper og ramper fra adkomstvei til bygning 011 ved Jotuns anlegg på Gimle i Sandefjord.  

Kunde/Oppdragsgiver: Jotun AS 
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner og fundamentering 
Ferdigstilt: 2016

 

Categories :
Bygg og Anlegg
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
Holmestrand stasjon Innredning 3
Holmestrand stasjon Innredning 4
IMAG1652
(2016) Holmestrand stasjon, innredning
Innredning Metallarbeider
Trapper, rekkverk, leidere, luker, serviceluker, plattformer, rist, infobånd.

Kunde: HENT AS
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje
Ferdigstilt: 2016
Categories :
Bygg og Anlegg, Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
heggedal-ferdig
IMG_4135.
001.
Heggedal stasjon IMG_3815
(2016) Fv 204 Heggedal Stasjon, sikringstunnel
Midlertidig sikringstunnel
Sikringstunnel over togspor ved flytting av FV 204 til ny planfri kryssing med bru syd for Heggedal stasjon.

Kunde: Implenia Norge AS
Oppdragsgiver: Statens vegvesen 
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon, montasje og rivearbeider.
Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk,
montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru.
Produksjon og montasje av stålstrukturer.
Totalvekt: ca. 50 tonn
Ferdigstilt: 2015
Categories :
Bygg og Anlegg, Vei og Bane
Skills :
Demontering, Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMAG1401
IMAG1402
DSC_0164
DSC_0195
(2016) Bamboo Project, forlengelse av våtavtrekk
Forlengelse av våtavtrekk F19 fra FGj3, B185
 
Kunde/Oppdragsgiver: Yara Norge AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje
Ferdigstilt: 2016
Categories :
Industri
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMAG1617
IMAG1618
IMAG1620
IMAG1621
(2016) Air Through Compact
Komplett luftekasse
Varmesone 14,5 m, kassebredde 2,16 m, høyde overkasse 1,4 m, høyde nedre kasse 1,1 m, varmeaggregat 1,9 m

Kunde: Alfsen og Gunersson AS
Arbeidsomfang: Produksjon, verkstedmontasje og test, pakking for forsendelse
Ferdigstilt: 2016
Categories :
Industri
Skills :
Montasje, Produksjon
(2015) Transportør for sugevogn
Transportør for uttransportering av pukk
 
Kunde: NJD Railvac AS Design
Arbeidsomfang: Design, prosjektering, fabrikasjon og montasje
Ferdigstilt: 2015
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
(2015) Transfer Plates
Transferplater for skall til smelteovn
 
Kunde: RHI Normag AS
Arbeidsomfang: Produksjon
Ferdigstilt: 2015
Categories :
Industri
Skills :
Produksjon
IMG_4222.
Transportør
2015-06-15 10.29.07.
2015-06-15 10.29.23.
(2015) Sugevogn Railvac 1600
Kabin, transportørsystem, ramme til trommel, 2 dieseltanker
 
Kunde: NJD Railvac AS
Arbeidsomfang: Design, prosjektering, fabrikasjon og montasje
Ferdigstilt: 2015
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
(2015) Kabin til sugevogn
Kabin til sugevogn

Kunde: NJD Railvac AS
Arbeidsomfang: Design, fabrikasjon og montasje
Ferdigstilt: 2015
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
Akrobaten 01
IMAG0661
20150114_210919
Akrobaten 7
20150325_150645
Akrobaten nedgang til spor OsloS
Akrobaten nedgang til plattform Oslo S
(2015) Akrobaten nedgang til plattform, Oslo S
Nedgang fra Akrobaten til Plattform, Oslo S

Kunde: Implenia Norge AS
Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stål til heis og trapp.
Totalvekt: ca. 57 tonn
Ferdigstilt: 2015
Categories :
Bygg og Anlegg, Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
(2015) Absorption Tower Repair Works

Reparasjonsarbeider absorbsjonstårn

Kunde/Oppdragsgiver: Yara Norge AS
Arbeidsomfang: Kontrollberegninger
Ferdigstilt: 2015

Categories :
Industri
Skills :
Kontrollberegninger
2014-11-13 10-24-34 EFD Porsgrunnsbrua08
2014-11-13 11-08-29 EFD Porsgrunnsbrua10
2014-11-13 11-02-51 EFD Porsgrunnsbrua09
2014-11-13 10-10-36 EFD Porsgrunnsbrua06
2014-11-13 10-23-22 EFD Porsgrunnsbrua07
2014-11-13 10-01-15 EFD Porsgrunnsbrua04
2014-11-13 10-05-39 EFD Porsgrunnsbrua05
2014-11-13 09-56-28 EFD Porsgrunnsbrua03
2014-11-13 09-41-40 EFD Porsgrunnsbrua01 (1)
(2014) Porsgrunn klaffebru, rehabilitering
Utskifting av aksler og hovedlager

Kunde: Ypsilon Contractors AS
Oppdragsgiver: Statens vegvesen 
Type arbeid: Kontrollmålinger, beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, prosedyrer, kontroll- og loggskjemaer, innkjøp.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje. Midlertidig utstyr for produksjon og montasje, nye deler til utskifting, montasjetegninger, prosedyrer for installasjon og HMS, kontrollmålstegninger, bolt- og materialsporbarhetslister, kontroll og loggskjemaer for produksjon og montasje, prosedyrer for demontering og montering av temporært og permanent utstyr, kontrollskjemaer for jekketrykk, loggskjemaer for posisjonering.
Produksjon av temporært stål for midlertidig sikring og avlasting av klaff, samt alt nytt stål til utskifting, inklusive dreiing av nye aksler. Montasje av utstyr for midlertidig sikring og avlasting av klaff, demontering av gamle ståldeler, montasje av nye ståldeler.
Totalvekt: ca. 12 tonn
Ferdigstilt: 2014
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMG_0833
IMG_0844
IMAG2583
(2014) Ny DWS Terminal, Yara Herøya
Ny DWS Terminal
 
Kunde: Bilfinger Industrial Services Norway AS
Oppdragsgiver: Yara Norge AS
Type arbeid: Disiplinledelse, funksjonsbeskrivelse, beregning, utarbeidelse av 3D-modell, utarbeidelse av produksjonsunderlag, tegningskontroll, utarbeidelse av montasjetegninger, tegningsdistribusjon, oppfølging av montasje på byggeplass.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av trekantede fagverksbroer og supportere for transportører, firkantede fagverksbroer og supportere for transportører, stålbygg, "hoppere" for transport av trapper, plattformer og leidere. Produksjon av trapper og rekkverk. Montasje av stålstruktur.
Ferdigstilt: 2014
Categories :
Bygg og Anlegg, Industri
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMG_2128
IMG_2126
(2014) Mixer/Coater TC700
Twin Champion Mixer TC700
Kunde: Hartek OY
Arbeidsomfang: Design, beregninger, produksjon
Ferdigstilt: 2014

Specifications 
Maximum filling level of 700 litres of product, equipped as follows:
- Gear motor and chain drive.
- Motor power 7,5 kW
- Two inspection doors with safety switches
- Packing box shaft seals
- Open top with flange
- Bottom flange
- Pneumatically operated discharge doors including one 5/2 solenoid valve for 230VAC or 24VAC or DC at Choice.
- Position switches for open and closed position of the discharge doors
- Terminal connection box for interfacing to control system
- Three ea mounting brackets
Categories :
Industri
Skills :
Produksjon, Prosjektering
img_4058
img_4055
img_4030
img_4029
img_1623
img_0572
img_0570
2015-03-19-17-16-49
2014-04-04-09-51-57
img_4057
(2013) Twin Champion Mixere
Mixere inklusive over- og underbeholdere

Coater TC1400 og Premixer TC2000
Kunde: Felleskjøpet Agri SA
Arbeidsomfang: Design, beregninger, produksjon, verkstedmontasje, installasjon
Ferdigstilt: 2013
 
1 STK. «COATER» TC 1400
Maksimalt fyllevolum: 1 400 liter
Maskinvekt: 4 200 kg
 
1 STK. PREMIXER TC 2000
Maksimalt fyllevolum: 2 100 liter
Maskinvekt: 4 500 kg
Categories :
Industri
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
1431706982503_1[1]
2012-01-01_rhi_fusion_plant_12[1]
IMG_3403
RHI-AG-600×298
IMG_1496
001
mms_img-1389229065
(2013) RHI Fusion Plant
Industribygg for MgO produksjon

Kunde: Bilfinger Industrial Services Norway AS
Oppdragsgiver: RHI Normag AG
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner. Montasje av tak, vegger, dør og porter, samt innredning.
Type arbeid: Disiplinledelse, funksjonsbeskrivelse, beregning for stålbygg og innvendig stålstruktur, etablering av designbasis for globalanalyse * eksplosjonslaster * kranlaster * snø-, vind- og temperaturlaster * nyttelaster * egenlaster, etablering av global beregningsmodell, detaljberegninger-utarbeidelse av 3D-modell, utarbeidelse av produksjonsunderlag, spesifikasjoner, montasjetegninger, montasjeprosedyre, oppfølging av produksjon, montasjeledelse.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålstruktur og elementer for komplett bygg, avtrekkshetter og -rør i forbindelse med smelteovner, avtrekkshetter og rør i forbindelse med knusing av "blokker", grensesnitt mellom mekanisk utstyr og stålrammer/fundament, sekundærstål for supportering, bærende stål for mekaniske installasjoner, Plattformer, trapper og leidere. Produksjon av trapper og rekkverk. Montasje av stålstruktur. Totalvekt: ca 4800 tonn
Ferdigstilt: 2013
Categories :
Bygg og Anlegg, Industri
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
Langesund fergeterminal
IMG_3105
IMG_3110
IMG_3093
IMG_3086
010
Langesundterminal
(2013) Langesund Ferjeterminal
Terminalbygg og passasjerbro

Kunde: Skanska Norge AS
Oppdragsgiver: Grenland Havn IKS
Arbeidsomfang: Fabrikasjonstegninger, leveranse og montasje av stål
Totalvekt: ca 102 tonn
Ferdigstilt: 2013
Categories :
Bygg og Anlegg
Skills :
Montasje, Produksjon
(2013) Eureka testhall
Komplett stålbygg med tak, fasader, porter og etasjeskiller

Kunde: NLI Contracting AS
Oppdragsgiver: NorgesEiendom
Arbeidsomfang: Prosjektering og montasje av stål
Totalvekt: ca 90 tonn
Ferdigstilt: 2013
Categories :
Bygg og Anlegg
Skills :
Montasje, Prosjektering
(2013) Coupling Mounting Unit CW3000
Single Coupling Mounting Machine

Kunde: Flowtite Technology AS
Arbeidsomfang: Fabrikasjon, montasje og test, demontere deler og pakking for forsendelse
Ferdigstilt: 2013
Categories :
Industri
Skills :
Demontering, Montasje, Produksjon
samsung-6
samsung-10
SAMSUNG
samsung-7
samsung-2
imag0303
imag0301
imag0291
(2013) Coupling Mounting Machine
Kunde: Flowtite Technology AS
Arbeidsomfang: Fabrikasjon, montasje, test, demontere deler og pakking for forsendelse 
Ferdigstilt: 2013
Categories :
Industri
Skills :
Demontering, Montasje, Produksjon
IMG_7004.
IMG_7002.
IMG_7003.
IMG_7005.
(2012) Eidsvoll hensetting, underbygning
Stålplattformer
 
Kunde: Implenia Norge AS
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Arbeidsomfang: Prosjektering, fabrikasjon og montering av stålplattformer.
Totalvekt: ca. 110 tonn
Ferdigstilt: 2012
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon
IMG_0926
Volmax
3D fasade
12012011244
IMG_2208
(2011) Volmax, Borgeskogen
Administrasjonsbygg og verkstedhaller

Kunde: Telemark Vestfold Entreprenør AS
Arbeidsomfang: Komplett bæresystem av stål, sandwichvegger og takplater
Totalvekt: ca 150 tonn
Ferdigstilt: 2011
Categories :
Bygg og Anlegg
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMG_2609
(2011) Pukkvogn 5
Ombygging av pukkvogn
 
Kunde: Miljø og Veiservice AS
Arbeidsomfang: Produksjon og montasje.
Ferdigstilt: 2011
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon
28042010074
IMG_0757
IMG_1047
IMG_1048
IMG_1293
nordenga-bru-bredde
Østre Tangent
Østre Tangent 6.
Østre Tangent 4
Østre Tangent 7
(2011) Nordenga bru
2-felts kjørebru og 5 meter bred gang-/sykkelbru, Oslo S
E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo.

Kunde: Betonmast Anlegg
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering
Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, hydraulikkskjemaer, kontroll- og loggskjemaer for lansering, prosedyre montasje, prosedyre for demontering.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av temporært utstyr for lansering, nødvendige prosedyrer for montering og demontering av temporært utstyr. Produksjon av trapper, rekkverk og temporære stålstrukturer.
Totalvekt: ca. 2100 tonn
Total brulengde: 316 m
Høyde fagverk: 35 m
Ferdigstilt: 2011
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Metode for lansering
IMG_2491
IMG_0813
Montasje Jerusalem bru.
(2011) Jerusalem bru
Gangbro over Akerselva
 
Kunde: Skanska Norge AS
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålarbeider
Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru.
Totalvekt: ca. 45 tonn
Ferdigstilt: 2011
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMAG0146 (2)
(2011) Gvarv bru, Rehabilitering
Bruforsterkninger
Produksjon av deler til utskifting, demontering og montasje av nye deler. 

Kunde: Ypsilon Contractors AS
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Type arbeid: Tegninger, spesifikasjoner.
Leveranse: Produksjonsunderlag for deler til utskifting, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetsliste.
Ferdigstilt: 2011
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Produksjon
(2011) Bru over Tista, Halden
Ny kjørebro over Tista

Kunde: Betonmast Anlegg AS
Oppdragsgiver: Halden kommune
Arbeidsomfang: Prosjektering og montasje av ny bro med rekkverk
Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk. Montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetslister, plan for inntransport og montering av bru.
Totalvekt: ca. 106 tonn
Ferdigstilt: 2011
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Montasje, Prosjektering
Akrobaten
Akrobaten GS bru
013
bilde3
DSC02339
IMG_0354
IMG_0356
IMG_0651
(2010) Akrobaten bru
Gangbru over jernbanespor Oslo S
Bruforbindelsen mellom Grønland og Bjørvika spenner over 19 spor på Oslo S og knytter seg til plattformområdet slik at den også er en østre adkomst for togpassasjerer. Av hensyn til strenge krav fra Jernbaneverket om begrenset stenging av Oslo S måtte brua monteres etter helt eksakte tidspunkter og intervaller. Brua ble montert i 20 faser hvor Oslo S ble helt eller delvis stengt for togtrafikk i mellom syv og tolv timer på nettene og i helgene.

Kunde: NLI Alfr. Andersen AS
Oppdragsgiver: Bjørvika Infrastruktur
Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering
Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, utarbeidelse av kontrollskjemaer for hydraulikk og deformasjoner, spesifikasjoner.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av lanseringsutstyr. Produksjon og montasje av trapper, plattformer og rekkverk, temporære stålstrukturer.
Totalvekt: ca. 650 tonn
Total brulengde: 213 m Bestående av 5 spenn, det lengste på 67 m
Ferdigstilt: 2010
Categories :
Vei og Bane
Skills :
Metode for lansering
04NYH__SIC_bygget1_4628409a
3683-02
QIRb3RIa2KJ-clwmCTJuKAxzYjKa7hJxmd4_iBl5Cwtg
035 Tankfarm 26.09.08
033 Tankfarm 19.09.08
3683-02
(2009) SIC Plant Herøya 2

Konseptstudie, byggteknisk detaljprosjektering og teknisk oppfølging
SiC-Processing gjenvinner og bearbeider slurry, skjærevæske som brukes i produksjon av wafere for solcellepaneler. SiC var allerede etablert på Herøya i forbindelse med stedets wafer-produksjon, og ønsket å utvide kapasiteten for behandling av slurry med 45kT/år.

Kunde: Hydro Production Partner AS
Oppdragsgiver: Herøya Næringspark AS

Prosjektet omfattet:

 • Prosesshall ca. 4650m2
 • Kontor- og velferdsdel over fire etasjer ca. 2100m2
 • Kaldtlager ca. 1050m2
 • Verksted med kontordel ca. 1160m2
 • Rørbro inkl. understøttelser og fundamenter ca.
Nøkkeltall:
Stål: ca. 1012T
Betong: ca. 5500m3
Betong- og stålkjernepeler: ca. 18000m
Total investering: 245 MNOK
År: 2007-2009

På grunn av setningsfarlige grunnforhold er byggene fundamentert på bærende betongplater med peler til fjell. Hovedbæresystemene er stålkonstruksjoner, med prefabrikerte hulldekkeelementer i etasjeskillere og korrugerte stålplater i takkonstruksjonene. Konstruksjonene er dimensjonert for eksplosjonslaster.

Tjenester og leveranser:

Norconsult, rådgivende ingeniør i byggteknikk, hadde følgende oppdrag:

 • Konseptstudie
 • Prosjektering av grunn- og betongarbeider
 • Prosjektering av stålkonstruksjon
 • Oppfølgning på byggeplass av grunn- og betongarbeider, stålmontasje og montasje av betongelementer

Stålstruktur, trapper, plattformer og rekkverk

Type arbeid:- Beregning – Kontroll av eksisterende konstruksjoner under lansering – Kontroll av temporært utstyr for lansering- 3D-modellering- Tegninger- Utarbeidelse av kontrollskjemaer for hydraulikk og deformasjoner- SpesifikasjonerLeveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje – Lanseringsutstyr Produksjon fra eget verksted – Trapper, platformer og rekkverk Montasje fra eget verksted – Stålstruktur

Categories :
Bygg og Anlegg, Industri
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
IMG_0187
IMG_0207
(2008) Tungoljetank, Larvik havn
Tungoljetank

Kunde: Color Line Marine AS
Oppdragsgiver: Larvik Havnevesen
Arbeidsomfang: Design, beregninger, detalj tegninger, prosjektledelse og fabrikasjon. Transport, innløfting/montering på fundament.
Volum: 1400 m3
Ferdigstilt: 2008
Categories :
Bygg og Anlegg, Industri
Skills :
Montasje, Produksjon, Prosjektering
(2005) Kårstø LNG Plant
KEP 2005, Kårstø LNG Plant
Turbo Expansion Building and Sales Gas Building
 
Kunde: NLI Contracting AS
Oppdragsgiver: Statoil ASA
Arbeidsomfang: Design, beregninger og detaljunderlag
Totalvekt: ca. 1000 tonn
Ferdigstilt: 2005
Categories :
Bygg og Anlegg, Industri
Skills :
Prosjektering