Skill: Metode for lansering

(2010) Akrobaten bru

Gangbru over jernbanespor Oslo S Bruforbindelsen mellom Grønland og Bjørvika spenner over 19 spor på Oslo S og knytter seg til plattformområdet slik at den også er en østre adkomst for togpassasjerer. Av hensyn til strenge krav fra Jernbaneverket om begrenset stenging av Oslo S måtte brua monteres etter helt eksakte tidspunkter og intervaller. Brua ble […]

(2011) Nordenga bru

2-felts kjørebru og 5 meter bred gang-/sykkelbru, Oslo S E18 Bjørvikaprosjektet – Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo. Kunde: Betonmast Anlegg Oppdragsgiver: Statens vegvesen Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, hydraulikkskjemaer, kontroll- og loggskjemaer for lansering, prosedyre montasje, prosedyre for demontering. […]