Skill: Produksjon

(2018) Ombygging rigg fra diesel til elektrisk drift

Ombygging av rigg fra diesel til elektrisk drift Kunde/Oppdragsiver: Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS Arbeidsomfang: Fjerne dieselaggregat, produsere fundamentplate for ny el-motor for drift av hydraulistiske motorer, teskjøring, produsere og montere fundamentplate for ny el-motor påmontert hydraulisk motor for drift av kran, fjerne hydraulikkmotor som drev kran, legge om hydraulikkslanger, lage fundamenter for sikringsskap og […]

(2018) Vøringsfossen trappebro, fundamentering

Ny trappebro Vøringsfossen Vøringsfossen er et kjent landemerke, og ligger i kort avstand til RV 7. Attraksjonen kan oppleves fra begge sider av det store juvet som danner grunnlaget for Fossen, hhv. på Fossli og Fossatromma. Dette prosjektet omhandler broforbindelsen som binder disse to sidene sammen. Kunde: Gjerden Fjellsikring AS Oppdragsgiver: Statens vegvesen Arbeidsomfang: Prosjektering og produksjon […]

(2018) Nye Abel skole

Abel barneskole i Gjerstad Kunde: Skanska Norge AS Oppdragsgiver: Gjerstad kommune Arbeidsomfang: Produksjon og montasje av ståltrukturer og gangbro Ferdigstilt: 2018

(2017) PVM kulvert Stortinget, midlertidige bruer

Midlertidige kjøre- og gangbruer I forbindelse med bygging av adkomstkulvert for kjøretøy til Stortingets post- og varemottak (PVM kulvert) under Wessels plass. Kulverten skal ha inn- og utkjøring i Rådhusgata. Den nedgravde kulverten vil ha en lengde på ca 200 m. Kunde: NLI Vcon AS Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS Arbeidsomfang: Prosjektering, beregninger, produksjon og levering av 2 […]

(2019) Langvatn kraftverk, rehabilitering sugerørluker

Rehabilitering av sugerørluker Langvatn kraftverk ligger i Mo i Rana og ble satt i drift i 1964. Kraftverket ligger ute i dagen og har to vertikale francis-aggregater på 45 MW hver. Kraftverket utnytter fallet mellom Langvatn og havet. Tilløp og avløp til maskinenen går i tuneller i fjell. Det som kjennetegner kraftverket er stor vannmengde, […]

(2016) Midlertidig gangbru Jotun

Stålarbeider og fundamentering I forbindelse med utvidelsesprosjektet Nytt Konsern og FoU Senter Jotun, er det bygget en midlertidig adkomstbro med trapper og ramper fra adkomstvei til bygning 011 ved Jotuns anlegg på Gimle i Sandefjord.  Kunde/Oppdragsgiver: Jotun AS Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner og fundamentering  Ferdigstilt: 2016  

(2009) SIC Plant Herøya 2

Konseptstudie, byggteknisk detaljprosjektering og teknisk oppfølging SiC-Processing gjenvinner og bearbeider slurry, skjærevæske som brukes i produksjon av wafere for solcellepaneler. SiC var allerede etablert på Herøya i forbindelse med stedets wafer-produksjon, og ønsket å utvide kapasiteten for behandling av slurry med 45kT/år. Kunde: Hydro Production Partner AS Oppdragsgiver: Herøya Næringspark AS Prosjektet omfattet: Prosesshall ca. 4650m2 […]

(2011) Volmax, Borgeskogen

Administrasjonsbygg og verkstedhaller Kunde: Telemark Vestfold Entreprenør AS Arbeidsomfang: Komplett bæresystem av stål, sandwichvegger og takplater Totalvekt: ca 150 tonn Ferdigstilt: 2011

(2011) Jerusalem bru

Gangbro over Akerselva   Kunde: Skanska Norge AS Oppdragsgiver: Oslo kommune Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålarbeider Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru. Totalvekt: ca. 45 tonn Ferdigstilt: 2011