Skill: Prosjektering

(2017) Fjellheisen, Holmestrand stasjon

Heissjakt og heishus   Kunde: HENT AS Oppdragsgiver: Holmestrand kommune Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålstrukturer til heissjakt samt stålarbeider heishus. Løftehøyde: ca. 70 meter Ferdigstilt: 2017

(2018) Nye Deichmanske Hovedbibliotek

Nytt kulturbygg i Bjørvika, Oslo Det nye Deichmanske hovedbiblioteket vil være en tydelig profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet. Bygningen består av fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer over terreng i tillegg til en kjelleretasje med en mellometasje/galleri. Bunnplaten i kjelleren er lokalt nedsenket for en multifunksjonssal, som danner plan U2. Kjelleren strekker seg ut forbi fasadelinjene i […]

(2014) Mixer/Coater TC700

Twin Champion Mixer TC700 Kunde: Hartek OY Arbeidsomfang: Design, beregninger, produksjon Ferdigstilt: 2014 Specifications Maximum filling level of 700 litres of product, equipped as follows: – Gear motor and chain drive. – Motor power 7,5 kW – Two inspection doors with safety switches – Packing box shaft seals – Open top with flange – Bottom […]

(2014) Porsgrunn klaffebru, rehabilitering

Utskifting av aksler og hovedlager Kunde: Ypsilon Contractors AS Oppdragsgiver: Statens vegvesen Type arbeid: Kontrollmålinger, beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, prosedyrer, kontroll- og loggskjemaer, innkjøp. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje. Midlertidig utstyr for produksjon og montasje, nye deler til utskifting, montasjetegninger, prosedyrer for installasjon og HMS, kontrollmålstegninger, bolt- og materialsporbarhetslister, kontroll og loggskjemaer for […]

(2016) Fv 204 Heggedal Stasjon, sikringstunnel

Midlertidig sikringstunnel Sikringstunnel over togspor ved flytting av FV 204 til ny planfri kryssing med bru syd for Heggedal stasjon. Kunde: Implenia Norge AS Oppdragsgiver: Statens vegvesen Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon, montasje og rivearbeider. Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan […]

(2013) Twin Champion Mixere

Mixere inklusive over- og underbeholdere Coater TC1400 og Premixer TC2000 Kunde: Felleskjøpet Agri SA Arbeidsomfang: Design, beregninger, produksjon, verkstedmontasje, installasjon Ferdigstilt: 2013 1 STK. «COATER» TC 1400 Maksimalt fyllevolum: 1 400 liter Maskinvekt: 4 200 kg 1 STK. PREMIXER TC 2000 Maksimalt fyllevolum: 2 100 liter Maskinvekt: 4 500 kg