Ny kjørebro over Tista
Oppdragsgiver: Halden kommune
Kunde: Betonmast Anlegg AS
Arbeidsomfang: Prosjektering og montasje av ny bro med rekkverk
Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk. Montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetslister, plan for inntransport og montering av bru.
Totalvekt: ca. 106 tonn
Ferdigstilt: 2011