Stål- og fasadearbeider

I forbindelse med et utvidelsesprosjekt i Yara’s Fullgjødselfabrikk på Herøya skal det bygges et automatisk containerfyllingsanlegg for eksport av NPK i lastekontainere. Denne anskaffelsen omfatter opparbeidelse av en stålkonstruksjon.

Oppdragsgiver/Kunde: Yara Norge AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner og fasadearbeider
Ferdigstilt: Pågående