Komplett stålbygg med tak, fasader, porter og etasjeskiller
Oppdragsgiver: NorgesEiendom
Kunde: NLI Contracting AS
Arbeidsomfang: Prosjektering og montasje av stål
Totalvekt: ca 90 tonn
Ferdigstilt: 2013