Bruforsterkninger
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Kunde: Ypsilon Contractors AS
Type arbeid: Tegninger, spesifikasjoner.
Leveranse: Produksjonsunderlag for deler til utskifting, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetsliste.
Produksjon av deler til utskifting. Demontering og montasje av nye deler.
Ferdigstilt: 2011