Midlertidig sikringstunnel
Sikringstunnel over togspor ved flytting av FV 204 til ny planfri kryssing med bru syd for Heggedal stasjon.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Kunde: Implenia Norge AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon, montasje og rivearbeider.
Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru. Produksjon og montasje av stålstrukturer.

Totalvekt: ca. 50 tonn
Ferdigstilt: 2015