Gangbro over Akerselva
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Kunde: Skanska Norge AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålarbeider
Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru.
Totalvekt: ca. 45 tonn
Ferdigstilt: 2011