Nytt konsern og FoU senter
Konsern og FoU senter med tilhørende fasiliteter som museum, auditorium, kantine og parkeringshus på Gimle i Sandefjord. Senteret skal totalt romme ca. 650 ansatte.

Oppdragsgiver/Kunde: Jotun AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av betong- og stålkonstruksjoner.
Totalareal: Ca 34.000 m2.
Ferdigstilt: Pågående