Industribygg for MgO produksjon
Oppdragsgiver: RHI Normag AG
Kunde: Bilfinger Industrial Services Norway AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner. Montasje av tak, vegger, dør og porter, samt innredning.
Type arbeid: Disiplinledelse, funksjonsbeskrivelse, beregning for stålbygg og innvendig stålstruktur, etablering av designbasis for globalanalyse * eksplosjonslaster * kranlaster * snø-, vind- og temperaturlaster * nyttelaster * egenlaster, etablering av global beregningsmodell, detaljberegninger-utarbeidelse av 3D-modell, utarbeidelse av produksjonsunderlag, spesifikasjoner, montasjetegninger, montasjeprosedyre, oppfølging av produksjon, montasjeledelse.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålstruktur og elementer for komplett bygg, avtrekkshetter og -rør i forbindelse med smelteovner, avtrekkshetter og rør i forbindelse med knusing av «blokker», grensesnitt mellom mekanisk utstyr og stålrammer/fundament, sekundærstål for supportering, bærende stål for mekaniske installasjoner, Plattformer, trapper og leidere. Produksjon av trapper og rekkverk. Montasje av stålstruktur. Totalvekt: ca 4800 tonn
Ferdigstilt: 2013