Transportør for uttransportering av pukk
Kunde: NJD Railvac AS Design
Arbeidsomfang: Prosjektering, fabrikasjon og montasje
Ferdigstilt: Sept, 2015