• Coupling Mounting Machine

  Coupling Mounting Machine Kunde: Flowtite Technology AS Arbeidsomfang: Fabrikasjon, montasje, test, demontere deler og pakking for forsendelse Ferdigstilt: 2013

 • Twin Champion Mixere, inkl. beholdere over/under

  Coater TC1400 og Premixer TC2000 Kunde: Felleskjøpet Agri SA Arbeidsomfang: Design, beregninger, produksjon, verkstedmontasje, installasjon Ferdigstilt: 2013 1 STK. «COATER» TC 1400 Maksimalt fyllevolum:     1 400 liter Maskinvekt:                       4 200 kg 1 STK. PREMIXER TC 2000 Maksimalt fyllevolum:     2 100 liter Maskinvekt:                       4 500 kg

 • Coupling Mount Unit CW3000

  Single Coupling Mounting Machine Kunde: Flowtite Technology AS Arbeidsomfang: Fabrikasjon, montasje og test, demontere deler og pakking for forsendelse Ferdigstilt: 2013

 • Mixer/Coater TC700

  Twin Champion Mixer TC700 Kunde: Hartek OY Arbeidsomfang: Design, beregninger, produksjon Ferdigstilt: 2014 Specifications Maximum filling level of 700 litres of product, equipped as follows: Gear motor and chain drive. Motor power 7,5 kW Two inspection doors with safety switches Packing box shaft seals Open top with flange Bottom flange Pneumatically operated discharge doors including […]

 • Air Through Compact

  Komplett luftekasse Varmesone 14,5 m, kassebredde 2,16 m, høyde overkasse 1,4 m, høyde nedre kasse 1,1 m, varmeaggregat 1,9 m Kunde: Alfsen og Gunersson AS Arbeidsomfang: Produksjon, verkstedmontasje og test, pakking for forsendelse Ferdigstilt: 2016

 • Fossum bru

  Reparasjon av pendellager og fastholding Kunde: Ypsilon Contractors AS Arbeidsomfang: Produksjon og montasje av stål Ferdigstilt: 2017

 • Pukkvogn 6 & 7

  Utvikling av ny «containerløsning» Kunde: NJD Railvac AS Arbeidsomfang: Design, dimensjonering, fabrikasjon og montasje Ferdigstilt: 2016

 • Fv 204 Heggedal Stasjon

  Midlertidig sikringstunnel Sikringstunnel over togspor ved flytting av FV 204 til ny planfri kryssing med bru syd for Heggedal stasjon. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kunde: Implenia Norge AS Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon, montasje og rivearbeider. Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan […]