Vei og bane

 • Fossum bru

  Reparasjon av pendellager og fastholding Kunde: Ypsilon Contractors AS Arbeidsomfang: Produksjon og montasje av stål Ferdigstilt: 2017

 • Pukkvogn 6 & 7

  Utvikling av ny «containerløsning» Kunde: NJD Railvac AS Arbeidsomfang: Design, dimensjonering, fabrikasjon og montasje Ferdigstilt: 2016

 • Fv 204 Heggedal Stasjon

  Midlertidig sikringstunnel Sikringstunnel over togspor ved flytting av FV 204 til ny planfri kryssing med bru syd for Heggedal stasjon. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kunde: Implenia Norge AS Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon, montasje og rivearbeider. Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan […]

 • Sugevogn Railvac 1600

  Kabin, transportørsystem, ramme til trommel, 2 dieseltanker Kunde: NJD Railvac AS Arbeidsomfang: Design, prosjektering, fabrikasjon og montasje Ferdigstilt: 2015

 • Eidsvoll hensetting, underbygning

  Stålplattformer Oppdragsgiver: Jernbaneverket Kunde: Implenia Norge AS Arbeidsomfang: Prosjektering, fabrikasjon og montering av stålplattformer. Totalvekt: ca. 110 tonn Ferdigstilt: 2012

 • Nordenga bru

  2-felts kjørebru og 5 meter bred gang-/sykkelbru, Oslo S E18 Bjørvikaprosjektet – Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kunde: Betonmast Anlegg Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, hydraulikkskjemaer, kontroll- og loggskjemaer for lansering, prosedyre montasje, prosedyre for demontering. […]

 • Pukkvogn 5

  Ombygging av pukkvogn Kunde: Miljø og Veiservice AS Arbeidsomfang: Produksjon og montasje. Ferdigstilt: 2011

 • Gvarv bru

  Bruforsterkninger Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kunde: Ypsilon Contractors AS Type arbeid: Tegninger, spesifikasjoner. Leveranse: Produksjonsunderlag for deler til utskifting, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetsliste. Produksjon av deler til utskifting. Demontering og montasje av nye deler. Ferdigstilt: 2011

 • Akrobaten bru

  Gangbru over jernbanespor Oslo S Bruforbindelsen mellom Grønland og Bjørvika spenner over 19 spor på Oslo S og knytter seg til plattformområdet slik at den også er en østre adkomst for togpassasjerer. Av hensyn til strenge krav fra Jernbaneverket om begrenset stenging av Oslo S måtte brua monteres etter helt eksakte tidspunkter og intervaller. Brua ble […]

 • Fjellheisen, Holmestrand stasjon

  Heissjakt og heishus Oppdragsgiver: Holmestrand kommune Kunde: HENT AS Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålstrukturer til heissjakt samt stålarbeider heishus. Løftehøyde: ca. 70 meter Ferdigstilt: 2017