Vei og bane

 • Holmestrand stasjon, innredning

  Innredning Metallarbeider Oppdragsgiver: Jernbaneverket Kunde: HENT AS Trapper, rekkverk, leidere, luker, serviceluker, plattformer, rist, infobånd. Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje Ferdigstilt: 2016

 • Akrobaten nedgang til plattform, Oslo S

  Nedgang fra Akrobaten til Plattform, Oslo S Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS Kunde: Implenia Norge AS Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stål til heis og trapp. Totalvekt: ca. 57 tonn Ferdigstilt: 2015

 • Transportør for sugevogn

  Transportør for uttransportering av pukk Kunde: NJD Railvac AS Design Arbeidsomfang: Prosjektering, fabrikasjon og montasje Ferdigstilt: Sept, 2015

 • Kabin til sugevogn

  Kabin til sugevogn Kunde: NJD Railvac AS Arbeidsomfang: Design, fabrikasjon og montasje Ferdigstilt: Sept. 2015

 • Porsgrunn klaffbru

  Utskifting av aksler og hovedlager Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kunde: Ypsilon Contractors AS Type arbeid: Kontrollmålinger, beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, prosedyrer, kontroll- og loggskjemaer, innkjøp. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje. Midlertidig utstyr for produksjon og montasje, nye deler til utskifting, montasjetegninger, prosedyrer for installasjon og HMS, kontrollmålstegninger, bolt- og materialsporbarhetslister, kontroll og loggskjemaer for […]

 • Jerusalem bru

  Gangbro over Akerselva Oppdragsgiver: Oslo kommune Kunde: Skanska Norge AS Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålarbeider Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru. Totalvekt: ca. 45 tonn Ferdigstilt: 2011

 • Bru over Tista, Halden

  Ny kjørebro over Tista Oppdragsgiver: Halden kommune Kunde: Betonmast Anlegg AS Arbeidsomfang: Prosjektering og montasje av ny bro med rekkverk Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger. Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk. Montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetslister, plan for inntransport og montering av bru. Totalvekt: ca. 106 tonn Ferdigstilt: 2011