(2010) Akrobaten bru

Gangbru over jernbanespor Oslo S

Bruforbindelsen mellom Grønland og Bjørvika spenner over 19 spor på Oslo S og knytter seg til plattformområdet slik at den også er en østre adkomst for togpassasjerer. Av hensyn til strenge krav fra Jernbaneverket om begrenset stenging av Oslo S måtte brua monteres etter helt eksakte tidspunkter og intervaller. Brua ble montert i 20 faser hvor Oslo S ble helt eller delvis stengt for togtrafikk i mellom syv og tolv timer på nettene og i helgene.

Kunde: NLI Alfr. Andersen AS

Oppdragsgiver: Bjørvika Infrastruktur

Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering

Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, utarbeidelse av kontrollskjemaer for hydraulikk og deformasjoner, spesifikasjoner.

Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av lanseringsutstyr. Produksjon og montasje av trapper, plattformer og rekkverk, temporære stålstrukturer.

Totalvekt: ca. 650 tonn

Total brulengde: 213 m Bestående av 5 spenn, det lengste på 67 m

Ferdigstilt: 2010