(2011) Gvarv bru, Rehabilitering

Bruforsterkninger

Produksjon av deler til utskifting, demontering og montasje av nye deler. 

Kunde: Ypsilon Contractors AS

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Type arbeid: Tegninger, spesifikasjoner.

Leveranse: Produksjonsunderlag for deler til utskifting, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetsliste.

Ferdigstilt: 2011