(2011) Jerusalem bru

Gangbro over Akerselva

Kunde: Skanska Norge AS

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålarbeider

Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer.

Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru.

Totalvekt: ca. 45 tonn

Ferdigstilt: 2011