(2011) Nordenga bru

2-felts kjørebru og 5 meter bred gang-/sykkelbru, Oslo S

E18 Bjørvikaprosjektet – Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo.

Kunde: Betonmast Anlegg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering

Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, hydraulikkskjemaer, kontroll- og loggskjemaer for lansering, prosedyre montasje, prosedyre for demontering.

Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av temporært utstyr for lansering, nødvendige prosedyrer for montering og demontering av temporært utstyr. Produksjon av trapper, rekkverk og temporære stålstrukturer.

Totalvekt: ca. 2100 tonn

Total brulengde: 316 m

Høyde fagverk: 35 m

Ferdigstilt: 2011