(2013) Eureka testhall

Komplett stålbygg med tak, fasader, porter og etasjeskiller

Kunde: NLI Contracting AS

Oppdragsgiver: NorgesEiendom

Arbeidsomfang: Prosjektering og montasje av stål

Totalvekt: ca 90 tonn

Ferdigstilt: 2013