(2014) Porsgrunn klaffebru, rehabilitering

Utskifting av aksler og hovedlager

Kunde: Ypsilon Contractors AS

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Type arbeid: Kontrollmålinger, beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, prosedyrer, kontroll- og loggskjemaer, innkjøp.

Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje. Midlertidig utstyr for produksjon og montasje, nye deler til utskifting, montasjetegninger, prosedyrer for installasjon og HMS, kontrollmålstegninger, bolt- og materialsporbarhetslister, kontroll og loggskjemaer for produksjon og montasje, prosedyrer for demontering og montering av temporært og permanent utstyr, kontrollskjemaer for jekketrykk, loggskjemaer for posisjonering.

Produksjon av temporært stål for midlertidig sikring og avlasting av klaff, samt alt nytt stål til utskifting, inklusive dreiing av nye aksler. Montasje av utstyr for midlertidig sikring og avlasting av klaff, demontering av gamle ståldeler, montasje av nye ståldeler.

Totalvekt: ca. 12 tonn

Ferdigstilt: 2014