(2015) Transportør for sugevogn

Transportør for uttransportering av pukk

Kunde: NJD Railvac AS Design

Arbeidsomfang: Design, prosjektering, fabrikasjon og montasje

Ferdigstilt: 2015