(2016) Fv 204 Heggedal Stasjon, sikringstunnel

Midlertidig sikringstunnel

Sikringstunnel over togspor ved flytting av FV 204 til ny planfri kryssing med bru syd for Heggedal stasjon.

Kunde: Implenia Norge AS

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon, montasje og rivearbeider.

Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer.

Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru. Produksjon og montasje av stålstrukturer.

Totalvekt: ca. 50 tonn

Ferdigstilt: 2015