(2016) Holmestrand stasjon, innredning

Innredning Metallarbeider

Trapper, rekkverk, leidere, luker, serviceluker, plattformer, rist, infobånd.

Kunde: HENT AS

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje

Ferdigstilt: 2016