(2016) Midlertidig gangbru Jotun

Stålarbeider og fundamentering

I forbindelse med utvidelsesprosjektet Nytt Konsern og FoU Senter Jotun, er det bygget en midlertidig adkomstbro med trapper og ramper fra adkomstvei til bygning 011 ved Jotuns anlegg på Gimle i Sandefjord. 

Kunde/Oppdragsgiver: Jotun AS

Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner og fundamentering

Ferdigstilt: 2016