(2017) PVM kulvert Stortinget, midlertidige bruer

Midlertidige kjøre- og gangbruer

I forbindelse med bygging av adkomstkulvert for kjøretøy til Stortingets post- og varemottak (PVM kulvert) under Wessels plass. Kulverten skal ha inn- og utkjøring i Rådhusgata. Den nedgravde kulverten vil ha en lengde på ca 200 m.

Kunde: NLI Vcon AS

Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS

Arbeidsomfang: Prosjektering, beregninger, produksjon og levering av 2 kjørebruer og 1 gangbru

Ferdigstilt: 2017