(2018) Nye Deichmanske Hovedbibliotek

Nytt kulturbygg i Bjørvika, Oslo

Det nye Deichmanske hovedbiblioteket vil være en tydelig profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet. Bygningen består av fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer over terreng i tillegg til en kjelleretasje med en mellometasje/galleri. Bunnplaten i kjelleren er lokalt nedsenket for en multifunksjonssal, som danner plan U2. Kjelleren strekker seg ut forbi fasadelinjene i vest under Operaallmenningen og i øst under Tverrgata. Dekkene som inngår i primærbæresystemet er den plasstøpte bunnplaten, plasstøpt dekke over kjelleretasje (plan 01), biaksiale huldekkeelementer i hovedplanene 02 til 05 samt det plasstøpte foldedekket i plan dekke over 5M. Foldedekket krager ut ca. 5m mot øst, mot Tverrgata, og blir også belastet av utkragede dekker fra plan 5 til plan 2 gjennom hengestag av stål fordelt langs dekkekanten og rundt dekkehjørnene. Hengestagene skal sikre jevn deformasjon av dekkene mot fasade, slik at dekkene i plan 02 til 04 er selvbærende. Den største utkragede delen av foldedekket i tak er mot Operaalmenningen og utgjør 18m. Det opphengte dekket mellom 4. til 5.etg. henges opp i foldedekket vha. hengestag i stål, innfestet i foldedekkets gesimsbjelke. Over foldedekket er det et oppforet tak av korrugerte stålplater inkl. taktekking. Bygningskropp, fasade, materialvalg, belysning og ventilasjon er planlagt for optimal energieffektivisering og redusert klimagassutslipp.

Kunde: Skanska Norge AS

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner.

Totalareal: ca 20.000 m2

Ferdigstilt: 2018