(2019) Langvatn kraftverk, rehabilitering sugerørluker

Rehabilitering av sugerørluker

Langvatn kraftverk ligger i Mo i Rana og ble satt i drift i 1964. Kraftverket ligger ute i dagen og har to vertikale francis-aggregater på 45 MW hver. Kraftverket utnytter fallet mellom Langvatn og havet. Tilløp og avløp til maskinenen går i tuneller i fjell. Det som kjennetegner kraftverket er stor vannmengde, lav fallhøyde og store dimensjoner. Det er i 2017 igangsatt en rehabilitering og fornyelse av kraftverket, og ulike arbeider kommer til å pågå frem mot 2030.

Kunde: BMO Entreprenør AS

Oppdragsgiver: Statkraft

Arbeidsomfang: Prosjektering og produksjon av lukeføringer, rehabilitering av luker, etablering av nye rørfyllingsluker

Ferdigstilt: 2019