Det er ute på anleggene det skjer

verdier skapes, kultur bygges og samholdet styrkes

Montasje

Vår montasjeavdeling består av kvalifiserte norske montører og montasjeledere med lang og allsidig erfaring med montasje av så vel enkle som store komplekse og krevende konstruksjoner. Vi har også samarbeid med utenlandske montører som kan benyttes for å øke kapasiteten i prosjektene.

Avdelingen disponerer et bredt spekter av utstyr for å løse sine oppgaver, og kan på kort varsel stille med et serviceteam. Vi har erfaring fra spesielle bru-lanseringer og vedlikeholdsprosjekter for vippebroer i tillegg til mer standard montasje for veganlegg, jernbaneanlegg samt både bygg og maskiner for industriformål.