Bred erfaring · høy kompetanse

Prosjektering

Vår prosjekteringsavdeling kan påta seg oppgaver både som rene prosjekteringsoppdrag og som del av et prosjekt hvor vi også utfører produksjon og montasje.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse når det gjelder beregninger av ulike stålkonstruksjoner til byggprosjekter og bruprosjekter for både vei og jernbane. Våre medarbeidere har også lang erfaring med beregning og konstruksjon av maskiner og maskinanlegg for ulike industrier.

Våre samarbeidspartnere gir oss i tillegg en stor fleksibilitet når det gjelder kapasitet.

Avdelingen utfører engineeringsoppdrag innen stål, rør, mekanisk og prosess, innenfor markedsområdene industri, bygg og anlegg, vei og bane. Typiske arbeidsoppgaver er produktutvikling, design, dimensjonering, konstruksjon og prosjektledelse innen nevnte markedsområder.