november 15 2017 0Comment

(2009) SIC Plant Herøya 2

Konseptstudie, byggteknisk detaljprosjektering og teknisk oppfølging
SiC-Processing gjenvinner og bearbeider slurry, skjærevæske som brukes i produksjon av wafere for solcellepaneler. SiC var allerede etablert på Herøya i forbindelse med stedets wafer-produksjon, og ønsket å utvide kapasiteten for behandling av slurry med 45kT/år.

Kunde: Hydro Production Partner AS
Oppdragsgiver: Herøya Næringspark AS

Prosjektet omfattet:

  • Prosesshall ca. 4650m2
  • Kontor- og velferdsdel over fire etasjer ca. 2100m2
  • Kaldtlager ca. 1050m2
  • Verksted med kontordel ca. 1160m2
  • Rørbro inkl. understøttelser og fundamenter ca.
Nøkkeltall:
Stål: ca. 1012T
Betong: ca. 5500m3
Betong- og stålkjernepeler: ca. 18000m
Total investering: 245 MNOK
År: 2007-2009

På grunn av setningsfarlige grunnforhold er byggene fundamentert på bærende betongplater med peler til fjell. Hovedbæresystemene er stålkonstruksjoner, med prefabrikerte hulldekkeelementer i etasjeskillere og korrugerte stålplater i takkonstruksjonene. Konstruksjonene er dimensjonert for eksplosjonslaster.

Tjenester og leveranser:

Norconsult, rådgivende ingeniør i byggteknikk, hadde følgende oppdrag:

  • Konseptstudie
  • Prosjektering av grunn- og betongarbeider
  • Prosjektering av stålkonstruksjon
  • Oppfølgning på byggeplass av grunn- og betongarbeider, stålmontasje og montasje av betongelementer

Stålstruktur, trapper, plattformer og rekkverk

Type arbeid:- Beregning – Kontroll av eksisterende konstruksjoner under lansering – Kontroll av temporært utstyr for lansering- 3D-modellering- Tegninger- Utarbeidelse av kontrollskjemaer for hydraulikk og deformasjoner- SpesifikasjonerLeveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje – Lanseringsutstyr Produksjon fra eget verksted – Trapper, platformer og rekkverk Montasje fra eget verksted – Stålstruktur