november 14 2017 0Comment

(2010) Akrobaten bru

Gangbru over jernbanespor Oslo S
Bruforbindelsen mellom Grønland og Bjørvika spenner over 19 spor på Oslo S og knytter seg til plattformområdet slik at den også er en østre adkomst for togpassasjerer. Av hensyn til strenge krav fra Jernbaneverket om begrenset stenging av Oslo S måtte brua monteres etter helt eksakte tidspunkter og intervaller. Brua ble montert i 20 faser hvor Oslo S ble helt eller delvis stengt for togtrafikk i mellom syv og tolv timer på nettene og i helgene.

Kunde: NLI Alfr. Andersen AS
Oppdragsgiver: Bjørvika Infrastruktur
Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering
Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, utarbeidelse av kontrollskjemaer for hydraulikk og deformasjoner, spesifikasjoner.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av lanseringsutstyr. Produksjon og montasje av trapper, plattformer og rekkverk, temporære stålstrukturer.
Totalvekt: ca. 650 tonn
Total brulengde: 213 m  Bestående av 5 spenn, det lengste på 67 m
Ferdigstilt: 2010