november 14 2017 0Comment

(2011) Gvarv bru, Rehabilitering

Bruforsterkninger
Produksjon av deler til utskifting, demontering og montasje av nye deler. 

Kunde: Ypsilon Contractors AS
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Type arbeid: Tegninger, spesifikasjoner.
Leveranse: Produksjonsunderlag for deler til utskifting, montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhetsliste.
Ferdigstilt: 2011