november 14 2017 0Comment

(2011) Nordenga bru

2-felts kjørebru og 5 meter bred gang-/sykkelbru, Oslo S
E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo.

Kunde: Betonmast Anlegg
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Arbeidsomfang: Metode og utstyr for lansering
Type arbeid: Beregninger, 3D-modellering, tegninger, spesifikasjoner, hydraulikkskjemaer, kontroll- og loggskjemaer for lansering, prosedyre montasje, prosedyre for demontering.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av temporært utstyr for lansering, nødvendige prosedyrer for montering og demontering av temporært utstyr. Produksjon av trapper, rekkverk og temporære stålstrukturer.
Totalvekt: ca. 2100 tonn
Total brulengde: 316 m
Høyde fagverk: 35 m
Ferdigstilt: 2011