november 24 2017 0Comment

(2016) Midlertidig gangbru Jotun

Stålarbeider og fundamentering
I forbindelse med utvidelsesprosjektet Nytt Konsern og FoU Senter Jotun, er det bygget en midlertidig adkomstbro med trapper og ramper fra adkomstvei til bygning 011 ved Jotuns anlegg på Gimle i Sandefjord.  

Kunde/Oppdragsgiver: Jotun AS 
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner og fundamentering 
Ferdigstilt: 2016