januar 24 2018 0Comment

(2017) PVM kulvert Stortinget, midlertidige bruer

Midlertidige kjøre- og gangbruer
I forbindelse med bygging av adkomstkulvert for kjøretøy til Stortingets post- og varemottak (PVM kulvert) under Wessels plass. Kulverten skal ha inn- og utkjøring i Rådhusgata. Den nedgravde kulverten vil ha en lengde på ca 200 m.

Kunde: NLI Vcon AS
Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS
Arbeidsomfang: Prosjektering, beregninger, produksjon og levering av 2 kjørebruer og 1 gangbru
Ferdigstilt: 2017