november 09 2017 0Comment

(2016) Fv 204 Heggedal Stasjon, sikringstunnel

Midlertidig sikringstunnel
Sikringstunnel over togspor ved flytting av FV 204 til ny planfri kryssing med bru syd for Heggedal stasjon.

Kunde: Implenia Norge AS
Oppdragsgiver: Statens vegvesen 
Arbeidsomfang: Prosjektering, produksjon, montasje og rivearbeider.
Type arbeid: Planlegging, spesifikasjoner, 3D-modellering, tegninger, prosedyrer.
Leveranse: Komplett underlag for produksjon og montasje av stålkonstruksjon inklusive rekkverk,
montasjetegninger, bolt- og materialsporbarhets- lister, plan for inntransport og montering av bru.
Produksjon og montasje av stålstrukturer.
Totalvekt: ca. 50 tonn
Ferdigstilt: 2015